صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

  برگزاری همایش ویژه کنکور با محوریت مدیریت ذهن بر اساس محاسبات عددی

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه یک زنجان، در راستای عملیاتی نمودن کارگروه ویژه کنکور شهرستان زنجان در سال تحصیلی 99-98 و به استناد بند یک مصوبه جلسه 233 شورای آموزش و پرورش شهرستان زنجان مبنی بر تشکیل یک پایگاه ویژه کنکور برای هر جنسیت در هر یک از نواحی و منطقه زنجانرود، معاونت آموزش متوسطه ناحیه یک زنجان در نظر دارد جهت نیاز سنجی از کمیت متقاضیان شرکت کننده و آگاهی ذی نفعان از اهم برنامه های اداره آموزش و پرورش ناحیه یک در این زمینه، همایش ویژه کنکور با حضور علی بیات موحد و با محوریت مدیریت ذهن بر اساس محاسبات عددی در روز چهارشنبه مورخ 98/11/30 در محل سالن آمفی تئاتر دبیرستان امیرکبیر1 زنجان برگزار نماید.

ساعت برگزاری همایش:

دانش آموزان دختر از ساعت 11 الی 12

  نظرات کاربران (۰)