صفحه اصلی درباره ما گالری تصاویر تماس با ما ورود کاربران
منوی سایت
دپارتمانهای آموزشی
افتخار آفرینی ۹۷-۹۶
دستورالعمل ها
اسناد بالا دستی
انجمن اولیا و مربیان
مسابقات کشوری
المپیاد
افتخارآفرینی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
تقویم روز

سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱
آمار بازدید

بازدید امروز : ۳

بازدید این هفته : ۹۴

بازدید این ماه : ۳۴۹

آمار کل بازدید : ۲۹۱۵۸۷

افراد آنلاین : ۰ نفر

آی پی : ۴۴.۱۹۲.۱۱۴.۳۲

 صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
نمونه سوال دینی ۱ دروس۹-۱۲

باسمه تعالی

با سلام حضور دانش آموزان عزیز ؛امیدوارم مطالعه نمونه سوالات کمکی برای برداشتن گام های مستحکم شما باشد:
درس نهم: عزم خوب زیستن
1. در چه صورتی انسان از زندگی لذت بخش و مطمئنی برخوردار خواهد بود.
2. ویژگی های انسان صاحب عزم و انسان فاقد عزم را بنویسد
3. سفارش لقمان حکیم به فرزندش را در رابطه با عزم بنویسد
4. منظور از واجب و حرام چیست
5. منظور از اینکه خداوند راه سعادت انسان ها را قرین رضایت خود ساخته است چیست
6. عهد و میثاق میان انسان و خداوند معمولاً در چند مرحله انجام می پذیرد نام ببرید
7. آیات قرآن چه فضلیت ها و کرامت هایی برای حضرت ابراهیم (ع) ذکر کرده است
8. دو اصطلاح مستحب و مکروه را تعریف کنید
9. قرآن کریم عاقبت پیمان شکنان را چگونه ترسیم می کند
10. عزم به چه معنی است
11. منظور از گوهر انسانیت چیست؟
12. میزان دینداری ما به چیست
13. محتوای اصلی عهد انسان با خدا چیست
14. عمل مباح را با ذکر مثال توضیح دهید؟
1. از کدام یک به عنوان گوهر انسانیت نام برده شده است؟
الف. اختیار ب. ایمان ج. عمل صالح د. پرهیزگاری
2. عزم به چه معناست و از کدام مورد به گوهر انسانیت تعبیر شده است
الف. اراده به سوی هدف، فطرت پاک ب. قصد به سوی هدف، ایمان و تقوا
ج. تصمیم، اختیار د. آهنگ به سوی هدف، اختیار
3. کدام دسته از اعمال هستند که از سرعت حرکت انسان به سوی هدف می کاهند و توفیق رسیدن به درجات برتر خوشبختی را از انسان سلب می کنند؟
الف. اعمال مکروه ب. اعمال حرام ج. اعمال مباح د. گناهان
4. عملی که رفتن به سوی کمال را آسان تر می کند عبارت است از:
الف. واجب ب. مستحب ج. مباح د. حلال
5. خداوند راه سعادت انسان ها را با چه چیزی قرین ساخته است؟
الف. میزان دین داری ب. ایمان قوی ج. عمل صالح د. رضایت خویش
6. اعمالی که انجام آن ها لازمه پیمودن راه سعادت است وبدون آنها این راه طی نمی شود چه نام دارد؟
الف. اعمال اخروی ب. مباح ج. واحب د. مستحب
7. کدام دسته از اعمال است که ترک آن گناه دارد و موجب عذاب می گردد.
الف. واجب ب. مستحب ج. مکروه د. مباح
8. تفاوت درجات انسان به درجات ................. او است
الف. فکر ب. عزم ج. انتخاب د. انسانیت
9. کدام یک از گزینه ها جزء عهد و میثاق میان انسان و خدا که معمولاً در سه مرحله انجام می پذیرد نیست؟
الف. قدم گذاشتن در راه ب. تسریع در انجام تصمیم
ج. تجدید روزانه عهد د. تکمیل عهد


10. تجدید روزانه عهد چه اثری دارد؟
الف. غفلت و سهل انگاری را می زداید و ما را در عمل ثابت قدم تر می نماید
ب. انسان را بیدار می کند و ما را در عمل ثابت قدم تر می نماید
ج. انسان فاقد عزم را مصمم می کند و غفلت و سهل انگاری را می زداید
د. در تکمیل عهد دخالت دارد عزم و پشتکار را زیاد می کند.
11. اینکه از وقت خود برای مطالعه و تفکر بیشتر استفاده کنم مربوط به کدام مرحله از مراحل عهد ومیثاق بین انسان با خدا می شود؟
الف. قدم گذاشتن در راه هدایت ب. تکمیل عهد ج. تجدید روزانه عهد د. مراقبت از نفس
درس دهم: عوامل تقویت کننده عزم
1. راه های موثر تقویت عزم کدامند چهار مورد را بنویسید
2. آیه شریفه ی «و ان علیکم لحافظین کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون» را الف. ترجمه کنید ب. پیام آیه را بنویسد
3. از عوامل تقویت عزم توجه به حضور در پیشگاه خداوند و فرشتگان را توضیح دهید
4. موارد زیر را تکمیل کنید
الف. امام صادق (ع) می فرماید کسی که همت بر انجام کار خیری کرده ..................
ب. ..................... یعنی بی توجه بودن و سست شدن نسبت به هدف و را ه رسیدن به آن
5. از عوامل تقویت عزم رعایت اصل اعتدال را با ذکر حدیثی از پیامبر اکرم (ص) توضیح دهید
6. چرا امام صادق (ع) می فرماید سزاوار است کسی که همت برکار خیر کرده در عمل به آن تسریع کند و آن را به تاخیر نیندازد؟
7. داشتن دوست هم فکر و همراه چه تاثیری در عزم و تصمیمی گیری ما دارد
8. از عوامل تقویت عزم تسریع در انجام تصمیم توجه به عاقبت و ثمرات پایداری در تصمیم را توضیح دهید
9. حدیثی از امام صادق (ع) و حضرت علی (ع) درباره تسریع در انجام تصمیم بنویسید
10. رسول خدا (ص) فرمود محبوب ترین کارها نزد خدا کدام کارهاست سخن پیامبر (ص) به کدامیک از عوامل تقویت عزم اشاره دارد نام برده توضیح دهید.
1. با توجه به حدیث پیامبر اکرم (ص) که فرموده اند محبوب ترین کارها نزد خدای متعال با دوام ترین آنهاست گر چه اندک باشد کدام مطلب مفهوم می گردد؟
الف. رعایت اصل اعتدال ب. رعایت اصل تدریج و تداوم
ج. عملی دانستن تصمیم جدید د. تسریع در انجام تصمیم
2. آیه ی شریفه ی « سارعوا الی مغفره من ربکم» به کدام یک از راه های تقویت عزم اشاره دارد؟
الف. رعایت اصل اعتدال ب. عملی دانستن تصمیم جدید
ج. رعایت اصل تدریج و تداوم د. تسریع در انجام تصمیم
3. آیه ی شریفه ی «ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا به کدام از عوامل تقویت عزم اشاره دارد؟
الف. تسریع در انجام تصمیم ب. رعایت اصل تدریج و تداوم
ج. توجه به حضور در پیشگاه خداوند د. توجه به عاقبت و ثمرات پایداری در تصمیم
4. از عوامل تقویت عزم کدامیک سبب می شود بین تصمیم و عمل فاصله نیفتد؟
الف. رعایت اصل تدریج و تداوم ب. توجه به عاقبت و ثمرات پایداری در تصمیم
ج. توجه به حضور پیشگاه خداوند د. تسریع در انجام تصمیم
5. آیه شریفهی «لاتدرکه الابصار و هویدرک الابصار» مربوط به کدامیک از عوامل تقویت عزم است؟
الف. با توجه به حضور در پیشگاه خدا ب. توجه به ثمرات پایداری در تصمیم
ج. تسریع در انجام تصمیم د. رعایت اصل تدریج و تداوم
6. مفهوم بیت رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود رهرو آن است که آهسته وپیوسته رود اشاره به کدام یک از عوامل تقویت عزم دارد؟
الف. رعایت اصل اعتدال ب. عملی دانستن تصمیم جدید
ج. تسریع در انجام تصمیم د. رعایت اصل تدریج و تدوام


7. کدام مورد موجب دوام عمل می شود؟
الف. تدریجی عمل کردن ب. در نظر گرفتن ارزش عمل
ج. سریع و فوری عمل کردن د. اعتدال داشتن در عمل
8. شرط این که تصمیم های ما پابرجا بمانند و تا پایان زمان تعیین شده ترک نگردند رعایت کدام اصل ضروری است؟
الف. تسریع در انجام تصمیم ب. رعایت اصل اعتدال
ج. اصل تدریج و تداوم د. توجه به حضور در پیشگاه خداوند
9. مفهوم بیت «غافل مباش ارعاقلی، دریاب اگر صاحب دلی باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را» ناظر بر کدامیک از عوامل تقویت عزم است؟
الف. توجه به عاقبت و ثمرات پایداری ب. توجه به حضور در پیشگاه فرشتگان
ج. رعایت اصل تدریجی و تداوم د. تسریع در انجام تصمیم
10. آیه ی شریفه ی «وان علیکم لحافظین کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون» بیانگر چیست؟
الف. علم الهی نسبت به فعل تمام مخلوقات ب. علم خداوند نسبت به اعمال انسان ها
ج. علم فرشتگان نسبت به اعمال انسان ها د. علم فرشتگان نسبت به فعل تمام مخلوقات
درس یازدهم: در زمره ی بیداران
1. منظور از رکن و غیر رکن د رانجام نماز چیست؟ توضیح دهید
2. تاثیر یک عمل در رشته معنوی انسان وابسته به چیست؟
3. حضرت امام صادق (ع) چه کسی را در زمره ی بیداران دانستند؟
4. ابعاد مراقبت از اعمال و رفتار ما کدامند آنها را نوشته و یک مورد را توضیح دهید
5. از دیدگاه امام علی (ع) زیرک ترین آدم ها کیست؟
6. رسول اکرم (ص) در رابطه با محاسبه و ارزیابی خود چه فرمودند؟
7. چرا بعد از مراقبت نوبت به محاسبه و ارزیابی می رسد؟ بهترین زمان برای محاسبه چه موقع است؟
8. راه وفای به عهد چیست؟
9. موثر بودن یک عمل به چه چیز بستگی دارد
10. مهم ترین جنبه ی عمل .................. است
11. گذشت از خطا های دیگران نشانه ی چیست؟
12. عبارت های زیر را تکمیل کنید؟
الف. ........................... وفای به عهد با خداست
ب. مراقبت یعنی ................................
ج. اگر در انجام کارها موفق بوده ایم .............................. باشیم واگر کوتاهی کرده ایم ................ بنامیم
13. اعمال ما در چه صورت ثواب دارد؟
14. در انجام اصل نماز چند دسته اعمال واجب اند فقط نام ببرید.
1. گفتن تکبیره الاحرام جز کدام بعد نماز بوده و ترک آن چه زمانی باعث باطل شدن نماز می شود؟
الف. غیر رکن، سهوی ب. رکن ، رکن ج. غیر رکن، غیر رکن د. غیر رکن، رکن
2. مقدار موثر بودن یک عمل به کدام عامل بستگی دارد؟
الف. کیفیت انجام آن ب. نیت انجام دهنده آن ج. کمیت عمل د. صورت و شکل عمل
3. ترک کدام عمل چه عمداً و چه سهواً سبب باطل شدن نماز می شود؟
الف. تشهد ب. سلام ج. حمد و سوره د. رکوع
4. کدام جنبه از جنبه های اعمال و رفتار که مراقبت از آنها ضروری نمی باشد.
الف. اصل عمل ب. نتیجه عمل ج. نیت و قصد عمل د. کیفیت انجام عمل
5. راه وفای به عهد چیست؟
الف. مراقبت ب. محاسبه ج. استقامت د. کرامت
6. کدام یک رکن نماز است؟
الف. تشهد و سلام ب. تربیت و موالات ج. حمد و سوره د. تکبیره الاحرام
7. مهم ترین جنبه ی عمل کدام است؟
الف. نیت عمل ب. کیفیت انجام عمل ج. اصل عمل د. میزان ثواب عمل
8. مطابق فرمایش علی (ع) چه عاملی باعث اصلاح نفس می شود؟
الف. مراقبت ب. صیانت ج. محاسبه د. استعفار
9. امام صادق (ع) فرمودند کسی که با ............. قلب خود را از غفلت نگه دارد و با .................. نفسش را از شهوت حفظ نماید و با ............ عقل خود را از جهل مصمون دارد در زمره ی ................... است.
الف. مراقبت، نظارت، آگاهی، بیداران ب. محاسبه، مراقبت، مجاهده، بیداران
ج. مراقبت، نظارت، آگاهی، نیکوکاران د. محاسبه، مراقبه، مجاهده، نیکوکاران
10. آیه ی شریفه ی «.... ولتنظر نفس ما قدمت لغد ...» ناظر چیست؟
الف. مراقبت ب. محاسبه ج. اصلاح نفس د. مواخذه
درس دوازدهم: آیین رهروی
1. توصیه پیامبر اکرم (ص) را به ابوذر برای یک برنامه ریزی صحیح و تقسیم اوقات زندگی بنویسید؟
2. منظور از برنامه چیست؟
3. آیه ی «یا بنی اقم الصلاه و امر بالمعروف وانه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک را ترجمه کنید
4. امام علی (ع) در نامه ی خود به یکی از فرماندارانش توصیه می نماید که چگونه مرا یاری کنید.
5. چهار مورد از سفارشات لقمان حکیم به فرزندش را بنویسید و تعیین کنید هر یک مربوط به کدام بخش از برنامه های ماست
6. رسول اکرم (ص) اوقات خود را در منزل چگونه قسمت می کرد؟
7. حضرت علی (ع) درباره ی اهمیت برنامه ریزی چه فرمودند؟
8. صالح به چه معناست و عمل صالح چیست؟
9. تعیین کنید هر یک از اعمال زیر مربوط به کدام بخش از برنامه های زندگی ماست
کرامت نفس نماز
قرائت قرآن و تدبر در آن نیکی به والدین
قناعت امر به معروف و نهی از منکر
10. شرط رسیدن به زندگی پاک چیست؟
11. اسوه کیست؟
12. اعمال و وظایف ما در چه صورت ارزشمند هستند؟
1. در آیه ی شریفه ی «واقصد فی مشیک» چگونه رفتاری را توصیه می کند؟
الف. آرام بودن ب. میانه روی ج. سرعت گرفتن د. با حیا رفتن
2. آیه شریفه ی «ولاتصعر خدک للناس» با کدام عبارت مناسبت دارد؟
الف. از مردم روی مگردان ب. مغرورانه راه مرو ج. صدایت را پایین بیاور د. خود پسند مباش
3. انجام کدام عمل هم در ارتباط با خداست و هم در ارتباط با جامعه است؟
الف. نماز ب. قرائت قرآن ج. کرامت نفس د. دستگیری از مستمندان
4. عبارت قرآنی «و لاتنهرهما» با کدام گزینه متناسب است؟
الف. نیکی کردن به والدین ب. نراندن پدر و مادر از خود
ج. تندی نکردن با پدر و مادر د. محبت به پدر و مادر
5. لقمان در توصیه های خود به فرزندش چه چیز را از عزم در کارهای مهم بیان می کند؟
الف. نماز ب. امر به معروف و نهی از منکر
ج. صبر و شکیبایی د. نیکی به پدر و مادر
6. در کدام عبارت قرآنی به میانه روی توصیه شده است؟
الف. واصبر علی ما اصابک ب. واتبع سبیل من اناب الی
ج. واقصد فی مشیک د. واغضض من صوتک
7. کدام عمل هم در ارتباط با خداست و هم در ارتباط با خود می باشد.
الف. اقامه ی نماز ب. قرائت و تدبر در قرآن ج. کرامت نفس د. دعوت مردم به نیکی
8. اینکه حضرت علی (ع) می فرماید: وقت های تو اجزای عمر تو اند پس هیچ زمانی را از دست مده مگر برای آن چیزی که به رستگاریت کمک کند درباره ی چه موضوعی است؟
الف. ضرروت برنامه ریزی ب. داشتن الگو و سرمشق
ج. انتخاب هدف در زندگی د. تسریع در انجام عمل
9. شرط رسیدن به زندگی پاک .................. و .................... است
الف. علم، ایمان ب. اخلاص، معرفت ج. ایمان، عمل صالح د. نیت، اخلاص
10. آیه ی شریفه ی «و هو الذی سخر البحر لتا کلوامنه لحماً طریاً و...» ناظر بر کدام بخش از
برنامه های زندگی ماست؟
الف. در ارتباط با خدا ب. در ارتباط با جامعه ج. در ارتباط با خلقت د. در ارتباط با خود
 

نظر دهید . . .           نظرات کاربران

 

 کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز استعدادهای درخشان فرزانگان 1 زنجان می باشد