صفحه اصلی درباره ما گالری تصاویر تماس با ما ورود کاربران
منوی سایت
دپارتمانهای آموزشی
افتخار آفرینی ۹۷-۹۶
مشارکت اولیا ۹۷-۹۶
دستورالعمل ها
اسناد بالا دستی
مشارکت اولیا ۹۸-۹۷
انجمن اولیا و مربیان
مسابقات کشوری
المپیاد
تقویم روز

دوشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
آمار بازدید

بازدید امروز : ۲

بازدید این هفته : ۳۲۹

بازدید این ماه : ۱۸۳۱

آمار کل بازدید : ۲۴۵۶۵۴

افراد آنلاین : ۰ نفر

آی پی : ۳۴.۲۳۹.۱۶۵.۶۷

 صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
نمونه سوال ادبیات ۱ خردادماه

                                                                                                      باسمه تعالي

امتحان درس «ادبيّات فارسي1»   سال اول عمومي          

                                                                                   

نام ونام خانوادگي :                           نام پـدر :                          نـام كــلاس:                      نمره :

مدّت امتحان :  80 دقيقه

تاريخ امتحان

نام دبير : 

Œ          بيان معني شعر و نثر (6نمره )0  بيت ها و عبارت هاي زير را به فارسي روان بنويسيد.

 

1

ستاره مان از اول مطابق نيامد.

25/0

2

اي آتشك، رها مكن كه به سيلي مرا بكشند .

25/0

3

پي برديم كه راه دست خودش هم نيست .

25/0

4

سه ماه بود موي سر باز نكرده بوديم .

25/0

5

خانه ها درست از سينه ي خاك در آمده بودند .

5/0

6

ببنديد يك شب بر او خواب را .

5/0

7

امّا در بيرنگ اسب حرفي به كارش بود .

5/0

8

بدان شمشير تيز عافيت سوز                               در آن انبوه كار مرگ مي كرد

 

75/0

9

سر سان مشو عدو / قبحي زمن مجو .

75/0

10

چون رايت عشق آن جهان گير                          شد چون مه ليلي آسمان گير

1

11

اين مرد هم دست تنگ بود و  وسعتي نداشت كه حال مرا مرمّتي كند.

1

       معني لغت(2 نمره ) 0 معني واژه هاي مشخّص شده را بنويسيد.

1 – ازتنگ شكّرست ؟ قيمت تر و عزيز.................2 –  مشّاطه نمي خواهد زيبايي رخسارم .................

2

3- دست معلّم از وقب حيوان روان شد  ................... 4 – به زبان تازي گفتم . ................................

5-  به آتش هاي ترك و خون تازيك. ........... 6 – چنان كه هستي بر نشين و نزد من آي. ....................

7- هر ساله به جست و جوي تسلّايي مي رفت.  ........... 8 – بنشاند چو ماه در يكي مهد .  ...................

Ž     درك مطلب (4 نمره ) 0 با توجه به شعر و متن زير به پرسش ها پاسخ گوييد.

 

& - بار اول كه پير مرد را ديدم  در كنگره ي نويسندگاني بود كه خانه ي فرهنگ شوروي در تهران عَلَم كرده بود؛ ديگر شعرا كاري به او نداشتند . من هم كه شاعر نبودم و توي جماعت بُر خورده بودم .به همين طريق بود كه دست آخر با حقارت زندگي هامان اُخت شد .هم چون مرواريددر دل صدف كج و كوله اي  سال ها بسته ماند .

& - بگفت اندر اين نامه حرفي است مبهم                              كه معنيش جز وقت پيــري نداني

  جوانــــــــــي نكو دار كـاين مرغ زيبا                                نماند در اين خانه ي اســتخواني

  متاعي كه من رايــــــگان دادم از كف                               تو گر مي تواني مده رايگانـــي

                    هر آن سر گــــــراني كه من كردم اوّل                               جهان كرد از آن بيشتر سر گراني

 

1

منظور از « پير مرد » كيست ؟

5/0

2

«عَلَم كرده بود » يعني چه ؟

5/0

3

«توي جماعت بُر خورده بودم » به چه معناست ؟

5/0

4

منظور نويسنده از جمله ي «هم چون مرواريد در دل صدف كج و كوله اي سال ها بسته ماند .» چيست؟

 

5/0

5

منظور از« نامه» در ابيات بالا چيست ؟

5/0

6

خانه ي استخواني استعاره از چيست ؟

5/0

7

با توجه به شعر فوق، مصرع « جهان كرد از آن بيشتر سر گراني » به چه معناست ؟ 

5/0

8

منظور از «متاع » چه مي باشد؟

5/0

    - دانش هاي ادبي(3 نمره )

1

در عبارت مقابل چه آرايه اي وجود دارد ؟«كم كم شهر سپيد پوش به استقبالمان مي آيد.»

 

5/0

2

غزل اجتماعي : غزلي است كه محتواي آن بيش تر مسائل ...................  و .................... است .

5/0

3

پديد آورندگان اين آثار را بنويسيد . 1 – ريشه در ابر ...................   2- بامداد اسلام...............

5/0

4

در بيت زير مشبه و مشبه به را مشخص كنيد .

ز سم اسب مي چرخيد بر خاك                                  به سان گوي خون آلود ، سرها

5/0

5

ويژگي اصلي حماسه ................و .................. بودن آن است .

5/0

6

به مجموعه آثاري كه موضوع آن ............... و  ................... است ؛ ادبيات تعليمي مي گويند.

5/0

                خود آزمايي (3 نمره )

1

منظور «از بناي زندگي بر آب مي ديد » چيست ؟

5/0

2

 در مصرع « رانده ست جنون عشق از شهر به افسونم » ياد آور كدام داستان است ؟

5/0

3

مصرع «زمانه بيامد نبودش توان »به چه معناست ؟

5/0

4

منظور از «گوهرتن » در «جهد كن اگر چه اصيل و گوهري باشي ؛گوهر تن نيز داري » چيست؟

5/0

5

دربيت زير منظور از «ديده ور » كيست؟

ولي با من بگو آن ديده ور كيست                  كه خاري ديد و احوال چمن گفت

5/0

6

منظور از « گنج خداداد » در بيت زير چيست؟

كنج ويرانه ي زندان شد اگر سهم بهار                 شكر آزادي و آن گنج خداداد كنيد

5/0

 

 

 

 

نظر دهید . . .           نظرات کاربران

 

 کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز استعدادهای درخشان فرزانگان 1 زنجان می باشد