صفحه اصلی درباره ما گالری تصاویر تماس با ما ورود کاربران
منوی سایت
دپارتمانهای آموزشی
افتخار آفرینی ۹۷-۹۶
مشارکت اولیا ۹۷-۹۶
دستورالعمل ها
اسناد بالا دستی
مشارکت اولیا ۹۸-۹۷
انجمن اولیا و مربیان
مسابقات کشوری
المپیاد
تقویم روز

دوشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
آمار بازدید

بازدید امروز : ۸

بازدید این هفته : ۳۳۵

بازدید این ماه : ۱۸۳۷

آمار کل بازدید : ۲۴۵۶۶۰

افراد آنلاین : ۱ نفر

آی پی : ۳۴.۲۳۹.۱۶۵.۶۷

 صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
نمونه سوال زبان فارسی دوم ( نیمسال ۲ )

نمونه سؤال زبان فارسي 2 (نيم سال دوم)

« برای این نمونه سؤال ها پاسخ نامه ذکر نشده است و فقط برای تمرین بیشترو یاد آوری درس های نیم سال دوم ، سال دوم بیان شده است . »

 

درس پانزدهم: نظام آوایی زبان

1  ـ تعداد واج و هجاي واژه ي زير را بنويسيد.

كاشانه               رفتار

 2 ـ  حرف«  و » نماينده ي چند واج  است؟  

3  ـ واژه‌ي ابراهيم چند هجا دارد ؟

4  ـ زبان فارسي .................. واج دارد .

5  ـ در فارسي كلمات با چه واجي آغاز مي شوند؟ صامت         مصوت

6 ـ  كدام كلمات دو تلفظي هستند .

آسمان – دانش – روزگار – كتاب

7 ـ براي هر عبارت يك مثال بنويسيد :

الف - معادل حرف، واج وجود نداشته باشد:

ب - معادل واج، حرف وجود نداشته باشد:

8  ـ  تعداد واج‌ها و هجاهاي واژه‌ي «مهربان» را بنويسيد .

 9 ـ تفاوت واج و حرف را با ذكر مثال بنويسيد .

10  ـ واژه ي «آموزش» چند هجا دارد؟ واج هاي آن رابنويسيد

11  ـ تعداد هجا و واج‌هاي واژه‌ي زير را بنويسيد . «آفرين»

12  ـ واج‌هاي زبان به دو دسته‌ي ........... و ............ تقسيم مي‌شوند .

13- حرف«ه» نماينده ي چند واج  است؟

14- حرف«ا» نماينده ي چند واج  است؟

15- کدام گزینه کژ تابی دارد؟ آن را اصلاح کنید.

الف- دو خواهرو  بردار حافظ کلّ قرآن شدند.

ب- حسین از پنج سال پیش با من دوست بوده است.

درس شانزدهم:گروه اسمی(1)

1 ـ شناس ،  ناشناس و اسم جنس بودن واژه ي كتاب را در جملات زير مشخص كنيد.

 « چون در انتخاب كتاب ترديد داشتم از كتاب دار پرسيدم كدام كتاب را ببرم كتاب دار كتابي را از قفسه بيرون آورد و به من نشان داد. »

2  ـ گروه اسمي را در جمله ي زير پيدا كنيد و نمودار پيكاني آن را بكشيد.

شاهنامه سند افتخار زبان فارسي است.

3  ـ  يك گروه اسمي پيدا كنيد . براي گروه اسمي اول نمودار پيكاني و براي گروه اسمي دوم نمودار درختي رسم كنيد.

الف- آيا دو خط موازي در بي نهايت به هم مي رسند؟

ب- آن دو درخت بلند سيب رادر باغ كاشتند.

4  ـ  چهار ويژگي اسم مشخص شده را بنويسيد .

 با اندازه ي هنرهاي او آشنا است.

5  ـ اسامي خاص و عام را مشخص كنيد.

در زمين سوار كاري اسبي به نام شفق به سرعت مي دويد.

منظومه ي شمسي در كهكشان راه شيري واقع شده است.

6  ـ  گروه اسمي را در جمله ي زير بيابيد و هسته ونوع وابسته را  بنويسيد.

بشر براي  كشف حقيقت هستي مي كوشد.

                                                                                                                     7  ـ  مفرد كلمات مقابل  را بنويسيد .  ملوك :           مکاتیب :            قصور:        املاک:

8  ـ  در جمله ي زير يك گروه اسمي بيابيد نمودار پيكاني آن را رسم كنيد...

بايد چهره ي واقعي رستم پوشيده بماند.

9  ـ ويژگي هاي اسم هاي مشخص شده را بنويسيد.

رستم نمي تواند حقيقت واقعه را تشخيص دهد . افشاي هويت رستم نزد چنين بيگانه اي باز كردن مشت يك ملّت مورد تجاوز است.

10  ـ يك گروه اسمي مثال بزنيد كه دو وابسته ي پيشين و دو وابسته ي پسين داشته باشد.

 11 ـ واژه ي «چند» را در دو جمله به كار ببريد كه نوع دستوري آن متفاوت باشد.

12 ـ ساختمان كلمات زير را مشخص كنيد.

لاك پشت ها                                 ني لبك

13 ـ  با رسم نمودار هسته و وابسته‌هاي گروه اسمي زير را مشخص كنيد و نقش آنها را نيز بنويسيد .    « شهدا آخرين درجه‌ي افتخار را گرفتند. »

14 ـ  ساخت اسمهاي زير را مشخص كنيد .

بوته (           )  ، رهاورد (            ) ،  روزه (         ‌‌‌ ) ،  تكاپو (            )

15 ـ  با توجه به جمله‌ي  « از هر صد دانش‌آموز شركت كننده در كنكور سراسري يك نفر قبول مي‌شود » به سؤالات زير پاسخ دهيد .

الف) هسته‌ي اولين گروه اسمي را تعيين كنيد و نام يك وابسته پيشين و يك وابسته‌ي پسين آن را بنويسيد .

ب) يك اسم مشتق – مركب در جمله‌ي بالا بيابيد و اجزاي تشكيل‌دهنده‌ي آن را بنويسيد .

16 ـ در جمله   « مي‌توان دلسوزي‌ آن مكارترين سوداگران را شنيد . » به سؤالات زير پاسخ دهيد :

الف ) ويژگي‌هاي اسم « سوداگران »  را از لحاظ  «  شمار »  ، « ساختمان » و  « شناس و  ناشناس» بنويسيد .

ب) «مكارترين» چه نوع صفتي است ؟

17 ـ از  فعل «گذشت» صفت فاعلی و از  فعل «نمي‌دانيم» صفت مفعولي بسازيد .

18 ـ با توجه به بيت زير ، به سؤالات ، پاسخ دهيد .

اي سرو پاي بسته به آزادگي مناز آزاده من كه از همه عالم بريده‌ام .

الف : بيت چند جمله دارد ؟

ب : نقش واژه‌ي «  سرو » چيست ؟

پ : در بيت ،‌يك وابسته‌ي پسين و يك وابسته‌ي پيشين با نوع آن‌ها مشخص كنيد .

 19 ـ اسمي است كه بدون هيچ نشانه‌اي به كار مي‌رود و منظور آن تمام افراد طبقه خودش باشد و معمولا به صورت فرد به كار مي‌رود

20 ـ در عبارت زير يك اسم عام و يك اسم خاص بيابيد .

دو نمايشگاه فرش ايراني در كشور آلمان و انگليس فعاليت مي‌كنند .

21 ـ  از ميان كلمات زير اسم های جمع را مشخص كنيد .

درختان - ملوك – گروه – دسته

22  ـ نام آوا و شبه جمله را در عبارت‌هاي زير مشخص كنيد .

صداي شرشر آب گوش را مي‌نوازد با صداي بلند مي‌گويم . سلام ، آب ، مايه زندگي.

23- کدام گزینه در معنای مجازی «گذاشتن» نیست؟

1)    به جای آوردن       2)قرار داد کردن       3)وضع کردن         4) تأسیس کردن

24-  کدام گزینه در معنای  گزاردن» نیست؟

1)ادا کردن            2)اجرا کردن        3) رسانیدن         4) قراردادن

25- املای صحیح کلمات نادرست  را بنویسید.

ارزش گزاری- خواب گزار – شماره گذاری- قانون گذاران- کارگزاران- خدمتگزار-قیمت گزاری-نمازگزار

26- نماز گزار یعنی:

قیمت گذار یعنی:

خدمتگزار یعنی:

درس هفدهم:  روش تحقیق(2)

1  ـ  تحقيق و پژوهش چه زماني ارزشمند است؟

2  ـ انواع فهرست را نام ببريد.

3  ـ آن چه به تحقيق ارزش و اعتبار مي بخشد ...............................است.

4  ـ  يادداشت برداري به سه شكل انجام مي‌پذيرد آن‌ها را نام ببريد .

 5  ـ جوهر تحقيق ........... و ........... است نه تقليد صرف و تكرار آن‌چه در گذشته بوده است .

6  ـ  اگر از يك منبع دو يا چند بار پشت سر هم استفاده كنيم منبع را چگونه ارجاع مي‌دهيم ؟

7  ـ  برگه (فيش) چيست ؟

8  ـ علايم اختصاري زير را معني كنيد

ق.م.            صص         ق.س          الخ

9- هر برگه فیش چند قسمت دارد؟

10- طرز نوشتن روی فیش چگونه است؟

11-............................ساده ترین راه ثبت یافته ها  نکته های مهم است.

12  ـ اگر از عین مطالب دیگران در مقاله ی خوداستفاده کنیم ، وظیفه مان چیست؟

13-  منابع تحقیق چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ چرا؟

14-  برای آگاهی از منابع تحقیق از چه را ه هایی می توان استفاده کرد؟

15-  یادداشت  ها چه جایگاهی در تحقیق دارند؟

16- فهرست موضوعی شامل چیست و در کجا قرار می گیرد؟

17- فهرست راهنما شامل چیست و در کجا قرار می گیرد؟

18- کدام فهرست به ترتیب الفبایی است؟ فهرست موضوعی    

19-  مشخصات کتاب را چگونه ارجاع می دهیم؟

20-  کتب های مر جع چگونه ارجاع داده می شوند؟

21-  در کدام گروه کلما زیر تفاوت معنایی وجود دارد؟

نظارت و نظاره/ قوّت و قوّه/ مصاحبت و مصاحبه/ اقامت و اقامه

درس هجدهم: گروه اسمی(2)؛

1  ـ از بن مضارع « گذشتن  » سه صفت مشتق بسازيد.

2 ـ نوع كدام گزينه با بقيه تفاوت دارد؟

الف  - گفتار        ب- كردار                 پ- ديدار                   ت- خريدار

3 ـ نوع تركيب هاي اضافي زير را مشخص كنيد.

روز سه شنبه              جام جم                                                   كوزه سفالي

4  ـ تر كيب هاي اضافي و وصفي را در عبارت هاي زير بيابيد.

مرگ هدفدار براي رستم شكست نيست افتخار است اما شكست نابودي وطن را به همراه دارد وطن عزيزي كه رستم به آن عشق مي ورزد.

5 ـ دو اسم مركب بسازيد كه اجزاي آن« اسم+ بن مضارع» باشد.

6 ـ  نوع اضافه هاي زير را (تعلقي- غير تعلقي) را مشخص كنيد.

چراغ لاله                                    گوش هوش                            تخت جمشيد                       شيفته ي آزادي   كشورايران                                   كاسب بازار

7 ـ ساخت اسم هاي زير را مشخص كنيد

سوگ داشت                    نيرنگ سازي                   شمشاد                   خوبي                   خوش حال          نمك              كردار                 نوسازي

8 ـ تركيب اضافي و وصفي را در جمله های زير پيدا كنيد.

اين اندازه نمي داني كه سراي عميد است.

آدم دانا در هيچ كاري در نمي ماند.

اكنون وقت آن است كه معلومات خود را بسنجيم.

9 ـ اضافه‌ي تعلقي و غير تعلقي را مشخص كنيد .    كاغذ روزنامه :              دست ارادت:

10 ـ انواع صفت‌هاي بياني زير را از نظر ساختمان مشخص كنيد .

الف- ويرانگر  ب- خريدار  ج- خوش سيما     د- هيچ‌كاره

  11 ـ از بن ماضي و مضارع فعل زير صفت مشتق بسازيد .

مي‌رفت : (             ) (               )

12  ـ تركيب وصفي و اضافي را جدا كنيد . آثار فرهنگي – نشانه‌هاي بيماري .

13 ـ  نوع اضافه‌ها را در تركيبات  « كشور ايران  »  و  « شاهنامه‌ي فردوسي » مشخص كنيد .

14 ـ   تركيب اضافي (مضاف و مضاف اليه) و تركيب وصفي (موصوف و صفت) را در زير مشخص كنيد .

سفيد پوست- گل لاله – كوزه‌ي سفال – دل‌تنگي

15-  جمله ی زیر را به صورت جمله کوتاه و بی فعل باز نویسی کنید .   

یک مسلمان هرگز دروغ نمی گوید

16- «و» مبانیت یا استعباد چه کارکردی دارد؟

  درس نوزدهم: مرجع شناسی

1-نشانه مد در فرهنگ معين براي چيست؟

2-  تلفظ درست كلمه در فرهنگ معين و لغت نامه ي دهخدا چگونه نشان داده مي شود؟ با هم مقايسه كنيد.

3- هر يك از علائم اختصاري زير در فرهنگ معين نشانه‌ي چيست ؟

نظر دهید . . .           نظرات کاربران

 

 کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز استعدادهای درخشان فرزانگان 1 زنجان می باشد