صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

  معرفی اعضای انجمن دبیرستان

1- آقای دکتر خالقی - رئیس انجمن

2-آقای مهندس ظهیریان - نایب رئیس انجمن

3- آقای دکتر بیگدلی - عضو انجمن -

4-آقای دکتر شاکر - عضو انجمن

5- آقای مقدم - عضو انجمن

  نظرات کاربران (۰)