صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

  برگزاری جلسه دیدار با اولیا

اولین جلسه دیدار با اولیا ی پایه دهم  روز چهار شنبه 12 آبان از ساعت 15:45 اباحضورگسترده اولیای دانش آموزان

برگزار شد 

 

  نظرات کاربران (۰)