صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

  برگزاری نمایشگاه توانمندیها

نمایشگاه توانمندیهای دانش آموزان و کمپین مطالعه و کتابخوانی با همکاری گروه تاریخ و ادبیات روز

یکشنبه 96/2/3 در آموزشگاه برپا  و مسابقه کتابخوانی دانش آموزان برگزار گردید .

  نظرات کاربران (۰)