صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

  تبریک

اسامی پذیرفته شدگان کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک :/uploads/files/docx

اسامی پذیرفته شدگان کنکور سراسری رشته ادبیات و علوم انسانی:/uploads/files

اسامی پذیرفته شدگان کنکور سراسری رشته علوم تجربی :/uploads/files/تجربی.docx

  نظرات کاربران (۰)