صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

  مجمع عمومی اولیای دانش آموزان پایه دهم

مجمع عمومی اولیای دانش آموزان پایه دهم روز چهارشنبه 18 مهر طبق برنامه تنظیمی برگزار خواهد شد .

دستور جلسه :

آئین نامه مدارس سمپاد

تحلیل آزمون آغازین و ارائه نتایج

برنامه سالانه  مدرسه در سال تحصیلی 97-96 و....


  نظرات کاربران (۰)