صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

  شرکت دانش آموزان در همایش کنکور

دانش آموزان پایه های یازدهم و چهارم روز دوشنبه96/8/1 با همراهی مشاورین محترم در همایش کنکور که در سالن کشاورزی

برگزارشد شرکت نمودند .

   

  نظرات کاربران (۰)