صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

  برگزاری جلسه دیدار با اولیا

اولین جلسه دیدار با اولیادانش آموزان پایه دهم و یازدهم و چهارم طبق برنامه تنظیمی با حضور همکاران ارجمند و اولیای محترم و دانش آموزان عزیز روز چهارشنبه

24 آبان ماه از ساعت 15 الی 18:30در آموزشگاه برگزار گردید :

 

 

 

  

  نظرات کاربران (۰)