صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

  برگزاری بازارجه توانمندیها

بازارجه توانمندیهای دانش آموزان روز یکشنبه مورخه 96/12/6 به همت دانش آموزان پایه یازدهم علوم تجربی 202 و همکار محترم خانم

رستمی برگزار شد .

                

 

            

        

  نظرات کاربران (۰)