صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

  افتخار آفرینی دانش آموزان در آزمون پیشرفت تحصیلی

 

گزارش کلی آزمون پیشرفت تحصیلی 

          رتبه اول منطقه و استان در پایه دهم ریاضی  

        رتبه اول منطقه در پایه دهم انسانی و تجربی   

       رتبه اول منطقه در پایه یازدهم انسانی    


  نظرات کاربران (۰)