صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

  تبریک

 افتخار آفرینی  دانش آموزان عزیز؛ زهره رستملو و مائده علمی فرد در راهیابی به

                       مرحله کشوری مسابقات قرآنی تبریک عرض می نمائیم .

 

                                               

  نظرات کاربران (۰)