صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  شیوه نامه  مسابقات پژوهشی دانش آموزی پژوهشسرای دكتر حسابی

 دانش آموزان عزیز لطفا جهت اطلاع از شیوه نامه  مسابقات پژوهشي دانش آموزي

پژوهش سرايدكتر حسابي کلیک نمائید/uploads/files/m(1).rar


 آثار تهيه شده توسط دانش آموزان را حدا كثر تا تاريخ 30 بهمن ارسال گردد.

 

 
  نظرات کاربران (۰)