صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  آغاز رقابت شرکت کنندگان المپیادهای علمی

آغاز رقابت شرکت کنندگان المپیادهای علمی سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹

 شرکت کنندگان می بایست در اسرع وقت نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به نشانی oly.medu.ir اقدام نمایند

تا از زمان و محل دقیق برگزاری آزمون مطلع شوند.

همچنین شرکت کنندگان در آزمون می بایست نسبت به ثبت خوداظهاری در سامانه سلامت به نشانی salamat.gov.ir و

پرینت یا درج کد پیگیری در پشت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.

 

  نظرات کاربران (۰)