صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  بازدید از آزمایشگاه زمین شناسی

دانش آموزان سال سوم تجربي در تاريخ 11/9/93 از آزمايشگاه زمين شناسي دانشگاه زنجان بازديد به عمل آوردند.  از زحمات سرکار خانم سلطاني ولي محترم دانش آموز نازنين قاسمي که در زمينه بازديد از آزمايشگاه همکاري نمودند تقدير و تشکر مي گردد.

  نظرات کاربران (۰)