صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  بازديد به مناسبت هفته پژوهش

دانش آموزان سال دوم رشته انساني به مناسبت هفته پژوهش در تاريخ 15/9/1393 از  دانشگاه زنجان بازديد به عمل آوردند.

  نظرات کاربران (۰)