صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  برگزاری مسابقه فیزیک

مسابقه فیزیک درروز چهارشنبه  مورخه 94/2/2   با حضور 226 نفر از دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه که به تیم های سه نفره

 تقسیم بندی شده بودند برگزار گردید. محل اجرای مسابقه دختران دبیرستان فرزانگان  1  با حضور 58 تیم 3 نفره  و پسران

 دبیرستان امیرکبیر با حضور  17 تیم  3نفره بود.

 


 

   نظرات کاربران (۰)