صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  بازدید معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک از آموزشگاه

معاونت محترم پرورشی اداره آموزش و پرورش ناحیه جناب آقای گنج خانلو  به همراه کارشناس مسئول پرورشی

جناب آقای میرزائی  روز دوشنبه 5 بهمن ماه سرزده از آموزشگاه بازدید نمودند .  این بازدید که در محل کتابخانه

انجام گرفت  در زمینه فعالیتهای جاری آموزشگاه،  برنامه های در دست اجرا ، برگزاری کمپین ترویج کتابخوانی و نیز

نحوه اداره  کتابخانه که توسط اولیای محترم صورت می گیرد با مدیریت محترم آموزشگاه  ، معاون محترم پرورشی و

مربی پرورشی محترم بحث و تبادل نظر گردید  و از زحمات اولیای گرامی در اداره کتابخانه آموزشگاه  تقدیر گردید .

              
           

   

                       

 

                                                                                                                                                         

  نظرات کاربران (۰)