صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  تبریک

   دانش پژوهان ساعی خانمها : نگین صفری ، فائزه اجلی ، فاطمه طالب زاده و زهرا سعادتی 

 کسب مقام سوم سومین دوره مسابقات ملی دانش آموزی سازه های ماکارونی SBC  در گرایش

راندمانی را به شما تبریک عرض نموده و همت والای شما را می ستاییم .

 



  نظرات کاربران (۰)