صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  تقدیر و تشکر

بدینوسیله ضمن آرزوی قبولی احسان عزیزان ، از دانش آموزان کلاس های:  301، 302،303، 304

که درسال تحصیلی جاری با جمع آوری مبلغ 5000000 ریال به عنوان خیریه به کارهای خیراهداء

نمودند تقدیر وتشکر می نمائیم . 

   نظرات کاربران (۰)