صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  بخشنامه

همکاران گرامی

لطفا بخشنامه ها را رویت و اقدام نمائید :

بخشنامه برگزاری دوره ی آموزشی ضمن خدمت /uploads/files/2016-06-14-22-09-13-01.jpg

بخشنامه تشکیل پرونده در پایگاه های سلامت /uploads/files/.rar

بخشنامه مسابقه روز ملی عفاف /uploads/files/

بخشنامه مسابقه عکاسی /uploads/files/%.rar

  نظرات کاربران (۰)