صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  برنامه کلاس ها در روز شنبه سوم مهرماه

 

کلاس 

ساعت اول 

ساعت دوم 


ساعت سوم 

 

دهم

ریاضی 101

    زبان                   خارجه      

شیمی 

هندسه 

دهم

     تجربی 102

ریاضی 

زبان خارجه 

شیمی

دهم

تجربی      103

شیمی

جغرافی 

ریاضی

دهم

    تجربی  104              

جغرافی

شیمی 

زیان خارجه

دهم

تجربی 105 

زیست شناسی 

شیمی 

جغرافی 

دهم  

انسانی 106

اقتصاد 

علوم اجتماعی 

عربی 

سوم

ریاضی  301

حسابان 

جبر 

فیزیک 

سوم

تجربی  302

عربی 

زیست شناسی 

زیست شناسی 

سوم

تجربی 303

زیست شناسی 

عربی 

شیمی 

سوم

انسانی 304

منطق 

فلسفه 

علوم اجتماعی 

چهارم

ریاضی 401

دیفرانسیل 

فیزیک

هندسه 

چهارم

تجربی 402

ریاضی 

معارف 

ریاضی 

چهارم

تجربی  403

شیمی 

زبان 

معارف 

چهارم

تجربی 404

فیزیک 

ریاضی 

شیمی 

چهارم 

انسانی  405

معارف 

ریاضی 

فلسفه 

  نظرات کاربران (۰)