صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  تبریک

 دانش پژوه ساعی خانم ثنا محمدی

کسب مقام دوم کشوری دومین جشنواره ملی دریا در رشته

مقاله نویسی را تبریک عرض می نمائیم .

  نظرات کاربران (۰)