صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  برگزاری کارگروه و نشست تخصصی

کارگروه و نشست تخصصی با حضور دبیران ریاضی و اولیا و اساتید دانشگاه روز چهارشنبه 13

بهمن ماه در محل آموزشگاه برگزار گردید و وضعیت درسی دانش آموزان پایه دهم موردبررسی قرار

گرفت . 

                 

  نظرات کاربران (۰)