صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  نشست دانش آموزان سال چهارم با دانش آموزان موفق

نشست دانش آموزان سال چهارم با دانش آموزان موفق کنکور سال گذشته در آموزشگاه برگزار گردید .

طبق دعوت از این عزیزان در مورخه 13 بهمن خانم زهرا یادگاری ،  16 بهمن خانم ثمین مجیدی و  17

بهمن خانم فائزه عباسی آزاد در جمع دانش آموزان سال چهارم حضور یافته وتجارب ارزنده  خود را در

اختیار دانش آموزان قرار داده و به سوالات مختلف دانش آموزان در زمینه آمادگی در کنکور سراسری

پاسخ دادند .

       

  نظرات کاربران (۰)