صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  برگزاری جلسه شورای دبیران

چلسه شورای دبیران روز چهارشنبه 13 بهمن از ساعت 15:30 با حضور همکاران محترم برگزار  و نتایج تحلیل امتحانات نوبت اول و

برنامه های پیش روی آموزشگاه  تا پایان سال تحصیلی و ... به اطلاع همکاران محترم رسید .

                                                            

  نظرات کاربران (۰)