صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  برگزاری کارگاه تغذیه سالم

                                                     

کارگاه تغذیه سالم روز چهارشنبه13 بهمن از ساعت 16:30 با حضور همکاران محترم و با اجرای

همکار گرامی خانم احمدی و خانم رمضانی در محل آموزشگاه برگزار گردید. و تجارب ارزنده در زمینه

سبک تغذیه سالم و روش طبخ غذا در اختیار همکاران گرامی قرار گرفت . 

 

 

  نظرات کاربران (۰)