صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  تبریک

ضمنا موفقیت دانش آموز عزیز خانم نرجس قاسم نژاد در رشته طراحی سیاه قلم در مرحله ی

منطقه مسابقات پرسش مهر را تبریک عرض  می نمائیم .

  نظرات کاربران (۰)