صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  شرکت دانش آموزان در مسابقات استانی TALK SHOW

11 نفر از دانش آموزان در قالب 7 گروه روز دوشبه 16 اسفند ماه در مسابقه استانی  TALK SHOW  شرکت

نمودند .

  نظرات کاربران (۰)