صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  برگزاری جشنواره توانمندیها

جشنواره توانمندیهای دانش آموزان روزیکشنبه15 اسفند ماه در آموزشگاه برگزار گردید . 

جهت مشاهده تصاویر به گالری تصاویر مراجعه نمائید .

  نظرات کاربران (۰)