صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  روز درختکاری

به مناسبت روز درختکاری در روز یکشنبه 15 اسفند ماه و با همکاری همکاران محترم  نحوه تکثیر ، نگهداری

گیاهان  به دانش آموزان  آموزش داده شد و گیاهان تهیه شده توسط دانش آموزان در گلدان ها کاشته شد.

        

  نظرات کاربران (۰)