صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  بازدبد دانش آموزان از بیمارستان بهمن

روز شنبه 26 فروردین ماه دانش آموزان پایه دهم از بخش های مختلف بیمارستان بهمن بازدید نمودند .

    

  نظرات کاربران (۰)