صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  جشنواره جوان خوارزمی

 

****** ثبت نام و داوري در بخش دانش آموزي نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي****** (فرم ها و اطلاعات ثبت نام در همين صفحه)

در راستاي اجراي بند 5-18 سند تحول بنيادين آموزش، به منظور تبليغ، ترويج و تعميق روحيه پژوهش و نوآوري در بين دانش آموزان و هنرجويان، رشد كمي و كيفي طرح ها و ارج نهادن به دستاوردهاي علمي و پژوهشي آنان، شيوه نامه بخش دانش آموزي نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي، ويژه دانش آموزان و هنرجويان دوره دوم متوسطه در سال تحصيلي 96-1395، ابلاغ مي شود. (در حال حاضر، ثبت نام به صورت دستي و با تكميل فرم ثبت نام پيوست و ارائه آن همراه با گزارش علمي و ساير مستندات به پژوهش سراي دانش آموزي شهرستان/منطقه محل تحصيل مي باشد. در ضمن، ثبت نام اينترنتي نيست و و تخصيص كد بر اساس اطلاعيه مندرج در سايت جشنواره است. همچنين تكميل فرم Excel اطلاعات همه شركت كنندگان توسط پژوهش سراهاي مناطق به صورت كامل و دقيق و براي هر طراح در يك ستون افقي ضروري است.) براي دريافت شيوه نامه و فرم هاي داوري و ثبت نام، روي "ادامه"اطلاعيه ثبت نام، مندرج در صفحه اصلي سايت جشنواره جوان خوارزمی كليك كنيد. 

 

  نظرات کاربران (۰)