صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  برگزاری مراسم تقدیر و معارفه

طی مراسمی که با حضور مسئولین محترم اداره استعدادهای درخشان ، اداره کل آموزش و پرورش ، اداره آموزش و پرورش ناحیه یک ،

همکاران آموزشگاه ،  اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان و منتخب دانش آموزان برگزار گردید ضمن تبریک توفیق بازنشستگی مدیریت

محترم آموزشگاه از زحمات خالصانه سرکار خانم نسیمی  تقدیر گردید وابلاغ مدیریت جدید توسط مسئول محترم  اداره استعدادهای

درخشان به سرکار خانم حسنی اعطاء گردید.

 

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                      

                                                                                                                          

                          

  نظرات کاربران (۰)