صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  نمایشگاه مدرسه انقلاب

نمایشگاه مدرسه انقلاب روز سه شنبه 17 بهمن با حضور سرپرست محترم اداره کل آموزش و پرورش ، مدیر اداره آموزش و پرورش ناحیه یک ،

معاونت فرهنگی تربیتی اتحادیه کل دانش آموزان کشور و مسئول اتحادیه استان زنجان و  ... افتتاح گردید.

هریک از مسئولین غرفه ها توضیحات مربوط به دست آوردهای خود را در قالب غرفه های فرهنگی ، سیاسی ، مذهبی و انقلابی به سمع و

نظر بازدید کنندگان رساندند  ومنابع لازم جهت گردآوری غرفه را بیان نمودند . در پایان از زحمات دست اندرکاران تشکیل نمایشگاه تقدیر گردید

 

     

                        

  نظرات کاربران (۰)