صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  بازدید مدیر کل صدا و سیمااز نمایشگاه مدرسه انقلاب

روز چهارشنبه 18 بهمن ماه مدیر کل محترم  صدا و سیمای مرکز زنجان و هئیت همراه همچنین معاونت پرورشی ناحیه یک زنجان ، کارشناس

محترم حراست ناحیه یک از نمایشگاه مدرسه انقلاب بازدید نمودند .

   

   

  نظرات کاربران (۰)