صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  برگزاری نمایشگاه انجمن علمی جغرافیا

نمایشگاه انجمن علمی جغرافیا روز یکشنبه مورخه 96/12/6 به همت دانش آموزان پایه یازدهم

انسانی وهمکار ارجمند خانم احمدی در آموزشگاه برپا گردید .

      

        

      

  نظرات کاربران (۰)