صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  تبریک

 

کسب رتبه اول تیمی واول تاچهارم انفرادی درمسابقات شطرنج در

سطح ناحیه یک زنجان توسط دانش آموزان خانمها : بهاره نظری ،

نرگس جزء اسلامی ،عاطفه خطیبی ونگار مالکی تبریک عرض می نماییم .

  نظرات کاربران (۰)