صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  برگزاری کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی با حضور جناب آقای دکتر مرصعی و همکاران محترم روز شنبه 10 آذر از ساعت 15:50 الی 17 برگزار گردید. 

 

  نظرات کاربران (۰)