صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

  تبریک مسابقات پرسش مهر

 

راهیابی  دانش آموزان عزیز خانمها نرگس جزء اسلامی در رشته فیلم کوتاه   

و مائده کرمی در رشته خوشنویسی در مسابقات پرسش مهر

به مرحله استانی را تبریک و تهنیت عرض مینماییم.


  نظرات کاربران (۰)