صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
چگونه زمین لرزه را اندازه می گیرند؟

چگونه زمین لرزه را اندازه می گیریم

دستگاه لرزه نگار امواج زلزله ای انتشار یافته از یک زمین لرزه را ثبت می کند. لرزه نگار یا زلزله سنج یک وسیله اندازه گیری است که منحنی زلزله را رسم می کند. تقریبا اساس کار تمامی زلزله سنج ها قانون اینرسی می باشد که عبارتست از تمایل یک جسم به ماندن در وضعیت سکون می باشد.  نسبت جابه جایی جرم ساکن به حرکت زمین نشان دهنده میران حرکت زمین خواهد بود.

 

در منحنی به دست آمده از یک زمین لرزه  امواجP اولین علائم و به دنبال آن امواج آهسته S و سپس امواج سطحی  دریافت می شوند.

براساس زمان دریافت موج های  P و  S  از زلزله سنج های مختلف موقعیت زمین لرزه مشخص می شود.

با دانستن نسبت سرعت امواج  P   و   S  و اختلاف زمان دریافت این امواج می توانیم فاصله زمین لرزه از دستگاه زلزله نگار را تعیین کنیم.

 

نظر دهید . . .           نظرات کاربران