صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
مطالب جالب فیزیک - شیشه ی زنبور

 

 

یک دسته زنبور را در شیشه ی دربسته ای قرار داده ایم . شیشه ی زنبور را روی ترازو می گذاریم . ترازو موقعی وزن بیشتری را نشان می دهد که زنبور ها :

 

الف) در ته ظرف نشسته باشند.

 

ب) در فضای داخل ظرف در حال پرواز باشند .

 

ج) وزن شیشه در هر دو حالت یکسان است.

 

..................................................................

 

..................................................................

 

پاسخ : (ج) پاسخ درست است .  وقتی زنبور ها از ته ظرف یلند می شوند یا بر آن فرود می آیند ممکن است وزن آن اندکی تغییر کند . اما اگر در داخل شیشه ی دربسته در حال پرواز باقی بمانند یا در ته ظرف نشسته باشند وزن شیشه تغییر نمی کند. اما چگونه وزن یک زنبور در حال پرواز به ته شیشه منتقل می شود؟ به وسیله ی جریان های هوا ، مخصوصا جریان های رو به پایینی که بال  زنبور ها تولید می کنند.

نظر دهید . . .           نظرات کاربران