صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
آزمایش-سال دوم-تهیه كوپ از سلولهای گیاهی وجانوری

 
 عنوان : تهیه کوپ از سلولهای گیاهی و جانوری و بررسی تفاوت آنها
( فصل دوم: سفری به درون سلول- مبحث سلول های یوکاریوتی )
مواد و وسایل مورد نیاز :
1- لوگل
2- بلودومتیلن
3- سوآپ  یا چوب کبریت
4- لام و لامل
5- پنس
6- میکروسکوب
7- پیاز، تره، کاهو، مخاط دهان یا زبان
8- چاقو
روش کار:
تکه ای کوچک از بشره ( پیاز، تره، کاهو ) تهیه کرده، روی لام قرار داده، یک یا دو قطره لوگل به آن اضافه کنید. 5 دقیقه صبر کنید. سپس یک قطعه لامل با زاویه 45 درجه روی نمونه قرار دهید و با  تکه کوچکی از پنبه رنگهای اضافی اطراف آن را پاک می کنیم و به مشاهده آن زیر میکروسکوب ( با درشتنمایی 10 ) می پردازیم.
تهیه کوپ از سلولهای پوششی مخاط گونه یا زبان :
ابتدا یک سواپ تمیز را بداخل مخاط گونه می کشیم. بدون آنکه با دندانها تماس پیدا کند. آن را از دهان خارج کرده و روی یک لام تمیز که از قبل یک قطره بلودومتیلن روی آن ریخته ایم، منتقل می کنیم و 5 دقیقه صبر کرده روی آن لامل قرار داده رنگهای اضافی را با پنبه پاک می کنیم.
یا می توان یک لام تمیز را بروی مخاط زبان کشیده و روی آن بلودومتیلن بریزیم. و بعد سایر مراحل کار را نظیر نمونه قبلی روی آن انجام دهیم.
با درشتنمایی 10 میکروسکوب نوری آن را مطالعه کنیم.
- چه تفاوتی بین بشره سلولهای گیاهی و مخاط دهان وجود دارد؟
- چه تفاوتی بین بشره پیاز، تره و کاهو مشاهده می کنید؟
- تفاوتهای بین سلولهای گیاهی و جانوری را ذکر کنید.
نظر دهید . . .           نظرات کاربران