صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
چگونه مسائل فيزيك را حل كنيم؟

بنام خداوند جان وخرد

 

چگونه مسائل فيزيك را حل كنيم؟

حل مسئله در فيزيك شايد براي دانش آموزان مخصوصا براي دانش آموزاني كه در سال اول دبيرستان با فيزيك آشنا مي شوند مقداري سخت ومشكل به نظر مي رسد. درحالي كه اگر با يك مسئله فيزيك به صورت منطقي برخورد شود  اين مسائل باكمي دقت قابل حل بوده ونگراني در اين مورد بيهوده خواهد بود.

با اين فرض اگر مسئله هاي فيزيك به عنوان يك گره در نظر گرفته شود باز كردن گره بادست كاري بسيار سهل وآسان خواهد بود به شرطي كه با حوصله ودقت اين كار انجام بگيرد ولي همين گره را اگر به اصطلاح عاميانه بخواهيم با دندان باز كنيم مخصوصاصبر وحوصله ودقت كافي به خرج ندهيم حتما باز كردن آن مشكل خواهد بود ونه تنها گره باز نخواهد شد بلكه گره كورتر نيز خواهد شد.

براي حل يك مسئله فيزيك بايد برخورد منطقي نمود كه مراحل آن به شرح زير است:

1-درك و فهم مسئله

مشهور است كه مي گويند فهم مسئله ،تقريبا نصف حل مسئله ميباشد . اگر از عبارات صورت مسئله هدف آن تشخيص داده نشود  شخص به بيراهه خواهد رفت.

پس دانش آموزان عزيز براي حل مسئله بايد بدون تشويش  ونگراني صورت مسئله را چند بار با دقت بخوانند سپس اطلاعات ريز ودرشت مسئله را كه گاهي به صورت اعداد وگاهي به به صورت نكته هاي مفهومي است را  استخراج كرده وبعد از آن مراحل بعدي را طي نمايند.

2-مشخص كردن معلومات ومجهولات و تبدیل واحد آنها

در حل مسائل فیزیک باید واحدهای کمیتها استاندارد سازی شود و اعداد بر حسب واحدهای سیستم SI نوشته شوند. بطور مثال در این سیستم واحدجرم Kg ، واحد انرژی j ، واحد سرعت m/s ، واحد ارتفاع یا فاصله m و.... است. بنابراین اگر در مسئله، واحدهای داده شده استاندارد نباشد باید آنها را به واحد استاندارد تبدیل کرد.

3- ارائه يا در نظر گرفتن راه حلهاي مختلف

4-انتخاب راه حل مناسب

5-اجراي راه حل انتخاب شده

6- نتيجه گيري

7-كنترل كردن جوابهاي مسئله وسنجيدن آنها با اطلاعات قبلي

توجه به نكته هاي گفته شده  حل مسئله را آسانتر خواهد كرد ، حداقل به امتحان كردنش خواهد ارزيد.

در شروع ،شاید اين كار وروش ،مشكل وبيهوده به نظر آيد ولي اگر دانش آموزان با آشنايي با اين سبك و روش به تفكر خود نظم دهند حل مسئله  برایشان سهل تر خواهدشد . مطمئنا با انتخاب اين روش وبا عمل به آن، به اهميت اين روش پي برده خواهد شد.

نظر دهید . . .           نظرات کاربران