صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
تصویری از حركتحرکت یکنواخت
حرکت تند شونده با شتاب ثابت
حرکت کند شونده با شتاب ثابت

تصویر

نظر دهید . . .           نظرات کاربران