صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
کارگاه آموزشی ویژه اولیای محترم باعنوان استرس روز چهارشنبه

باسلام

روزچهارشنبه 26/9/93 کارگاه آموزشی باعنوان استرس وراه های مقابله با آن با حضور جناب آقای حسنی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی برگزار میگردد .خواهشمنداست با حضورتان ما را در این برنامه یاری فرمایید .با تشکر

نظر دهید . . .           نظرات کاربران