صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
من با همه فرق دارم

دست از مقایسه کردن بردارید هیچ فردی همانند شما نیست. بنابراین مقایسه کردن مفهومی ندارد.
یک انسان سالم, هرگز خود را با دیگری مقایسه نمی کند, او می داند که مقایسه پذیر نیست.
او نه برتر است و نه حقیرتر.:P

نظر دهید . . .           نظرات کاربران