صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
نمونه سؤالات امتحاني درس: فيزيك (۱) و آزمايشگاه - فصل اول

1-                 جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.

 

الف) در یک بلندگو، انرژی .................، به انرژی ...................... تبدیل می شود.

 

ب) در لامپ روشنایی، انرژی الکتریکی به انرژی ..................... تبدیل می شود.

پ)در کتری برقی، انرژی الکتریکی به انرژی ......................... تبدیل می شود.

ت)در رادیو، انرژی ...................... به انرژی .............................. تبدیل می شود.

 

2-      با خوردن چند کیلوگرم مرغ (KJ/g 6)  انرژی 8 ساعت خوابیدن (KJ /min 5) تأمین می شود؟ 

 

3-    انرژی شیمیایی نهفته در بستنی و شیر به ترتیب KJ/g 3/9 و KJ/g 7/2 است. 12 گرم شیر معادل چند گرم  بستنی انرژی دارد؟

 

4-    شخصی با خوردن 100 گرم شیر (KJ/g 3) و 100 گرم شکلات (  kJ/g20) چند دقیقه می‌تواند دوچرخه سواری (KJ /min40) کند؟ ( بازده بدن شخص را 25 درصد درنظر بگیرید.)

 

5-    شخصی می‌خواهد  1/3ساعت شنا کند. برای انجام این فعالیت مقداری شکلات و دو برابرآن شیر و تخم مرغ مصرف می کند ( به مقدار مساوی). در صورتیکه بازده ی بدن شخص 35 % باشد، ابتدا تعیین کنید چه مقدار انرژی بر حسب کیلوکالری نیاز دارد سپس جرم هریک از مواد مصرفی را بدست آورید.

 

6-    انرژی جنبشی جسمی به جرم kg 10 برابر kJ 2 است. اندازه ی سرعت جسم چند متر بر ثانیه است؟

 

7-    شخصی با سرعت m/s 2 و اتومبیلی با سرعت m/s 30 در حرکت‏اند. اگر جرم اتومبیل به همراه راننده‌ی آن 20 برابر جرم شخص باشد، انرژی جنبشی شخص چند درصد انرژی جنبشی اتومبیل است؟

 

8-          انرژی جنبشی جسم A و جسم B یکسان است. اگر جرم جسم A ،یک چهارم  جرم جسم B باشد، سرعت جسم A چند برابر سرعت جسم B است؟

 

9-  گلوله‏ای به جرم g 10 با سرعت m/s 200 به صورت افقی به تنه‏ی درختی برخورد کرده و از طرف دیگر آن با سرعت m/s 50 خارج می‏‏شود. در عبور این گلوله از درخت انرژی درونی گلوله و درخت چقدر افزایش یافته است؟

 

 

10-   گلوله‏‏‏‏ای با سرعت m/s 20 مطابق شکل به دیوار قائمی برخورد می‏کندو با سرعت m/s 10 در همان راستا باز می‏‏‏‏‏‏گردد. چند درصد از انرژی جنبشیاولیه‏ ی جسم در اثر این برخورد تلف شده است؟

 

11-  با خوردن یک گرم کشمش kJ 13 انرژی جذب بدن می‏شود. شخصی به جرم kg 65، g 200 کشمش می‏خورد. اگر بدن بتواند از تمام این انرژی برای بالا رفتن استفاده کند، این شخص می‏تواند چند کیلومتر از کوهی بالا رود؟ (ارتفاع عمودی مورد نظر است، m/s2 8/9 = g)

 

12-  سنگی به جرم 2 kg از پنجره‏ای به ارتفاع 45 m بالاتر از سطح زمین رها می‏شود.

الف) انرژی پتانسیل آن در لحظه‏ی شروع (نسبت به سطح زمین) چند ژول است؟

ب) در لحظه‏ی برخورد با زمین، انرژی جنبشی آن چند ژول است؟

پ)سنگ با چه سرعتی به زمین می‏رسد؟ اگر جرم سنگ 3 kg می‏بود، سرعت برخورد آن با زمین چه تفاوتی می‏کرد؟

        

 

13-کودکی از سرسره‏ ی پارک با اصطکاک ناچیز مطابق شکل به پایین می‏لغزد. سرعت او در پایین سرسره چند m/s است؟ (g=10 m/s2)

 

14-  سه جرم مشابه به جرم m از ارتفاع یکسانی نسبت به سطح زمین مطابق شکل از سه مسیر متفاوت از حال سکون شروع به حرکت می‏کنند. سرعت جسم‏ها را در سطح زمین با هم مقایسه کنید. اگر جرم سه جسم متفاوت باشد، سرعت آنها را با هم مقایسه کنید. ( از اصطکاک صرفنظر شود.)

 

 


 

نظر دهید . . .           نظرات کاربران